Main Content

فراخوان، اطلاعیه ها و ...

اخبار دفتر ارتباط با صنعت

جهاد دانشگاهی

بیشتر
سرکار خانم دکتر رضوان یزدیان

“ ”

سرکار خانم دکتر رضوان یزدیان

خدمات دفتر ارتباط با صنعت

وبینارها، کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده

رابطین صنعت واحدهای محیطی

دانشکده بهداشت ساری

دکتر اسماعیل بابانژاد
ایمیل: esmaeil.babanezhad@gmail.com

دانشکده بهداشت ساری

دکتر نرگس مظلومی
ایمیل: n.mazloumi@mazums.ac.ir

دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی ساری

دکتر الهام حسن زاده
ایمیل: el.hasanzadeh@mazums.ac.ir

دانشکده داروسازی ساری

دکتر مرتضی قندادی
ایمیل: ghandadi@yahoo.com

دانشکده دندان پزشکی ساری

دکتر پرستو نامدار
ایمیل: pnamdar@mazums.ac.ir

دانشکده پزشکی ساری

دکتر حمیدرضا گلی
ایمیل: goli59@gmail.com

دانشکده پیراپزشکی ساری

سهیل عزیزی
ایمیل: s.azizi@mazums.ac.ir

دانشکده پیراپزشکی آمل

دکتر هادی حسن نیا
ایمیل: h.hassannia@mazums.ac.ir

دانشکده پرستاری بهشهر

دکتر علی حسام زاده
ایمیل: a.hesamzadeh@mazums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی (گروه پرستاری) ساری

دکتر ویدا شفیع پور
ایمیل: v.shafipour@mazums.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی ساری

دکتر کشور صمدائی
ایمیل:moshaversamadai@yahoo.com

معاونت غذا و دارو

دکتر علی فرموده
ایمیل: AFarmoudeh@yahoo.com

معاونت غذا و دارو

دکتر لاله کریم زاده

معاونت غذا و دارو

مهندس محمد حسین اصفهانی زاده

معاونت غذا و دارو

مهندس مریم قلی پور

معاونت غذا و دارو

دکتر مهلا عزیزی

معاونت بهداشتی

دکتر مهران اسدی علی آبادی

معاونت بهداشتی

مهندس ابراهیم پارسا

معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

مهندس میثم قلی پور

معاونت درمان

شیرزاد اسدله پور کریمی

مراکز تحقیقات

دکتر مهدی مقربی
ایمیل:mhdmogharabi@gmail.com

دفتر حقوقی دانشگاه

ابوالفضل نقی زاده
ایمیل: Naqizade.abolfazl@ut.ac.ir

اعلام شماره حساب طرح های ارتباط با صنعت

ارتباط با ما

خانم دکتر رضوان یزدیان رباطی

مسئول دفتر ارتباط با صنعت و تجاری سازی
تلفن: 01134484825

خانم فائزه طهماسب پور

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت (تجاری سازی و انتقال فناوری)
تلفن: 01134484825